The best selection of premium villas for you comfortable Silba accommodation

Silba

Contact

SILBA VILLAS


info@silba.org


www.silbaonline.com


+385 98473938


Silba 186, 23295 Silba, Croatia


 

APIS  d.o.o.
Nova cesta 48,
10 000 Zagreb


Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-10/11075-2
Račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.
Broj računa: HR1723600003211487025
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti
Direktor: Svjetlana Jović d.i.a
Matični broj: 080216202
OIB: 63329906786